הגישה שלנו בהדרכה

גישת ההדרכה שלנו היא רוג'רסיאנית - הוליסטית רלבנטית והתנסותית. הלומד הוא מרכז ההוויה. ישנה התייחסות לפרט ולשאיפתו לרכוש דעת, ולמצוא משמעות לפעולותיו ולעבודתו בארגון אך גם התייחסות לחברה וליחסים בן בני האדם.
כמדריכים ויועצים תפקידנו לייצר סביבת הדרכה המאפשרת שינוי. אנו סבורים כי המניע האנושי העיקרי הוא 
השאיפה להגיע למימוש עצמי ורצונו לעשות לעצמו, לסביבתו האנושית ולעולם טוב. קרל רוג'רס טען שהמימוש העצמי הוא המניע המרכזי לצמיחה אישית ולפיתוח האישיות על צדדיה המורכבים בצורה הטובה ביותר. הנטייה למימוש עצמי היא הכוח המרכזי אשר מניע אותנו. במילים אחרות: המימוש העצמי אחראי לפיתוח כל האפשרויות הטמונות בפרט.
 

גישת פיתוח ההדרכה שלנו מתבססת על מערכת הדרכתית בשלושה מימדים :

א. לימוד לרכישת מיומנויות פונקציונליות

ב. הבניית ידע תשתיתי

ג. פיתוח הפרט לחזון ולערכים הארגוניים.

תהליך הפיתוח תומך בבניית מערכת הכשרה הדואגת להלימה בין מטרות הארגון, מטרות ההכשרה, מבנה ההכשרה, אמצעי ההדרכה והשיטות. הפתרון שאנו מציעים הוא אינטגרטיבי. לאחר אבחון וניתוח המערכת ההדרכתית והבנת מכלול מטרות ההכשרה, זיהוי פערים נתאים את תהליך הפיתוח המתאים ביותר. הפיתוח כולל שלבים אך גמיש לארגון שלכם. הפיתוח הינו רב ממדי וכולל את מכלול המטרות ההדרכתיות. יבוצע שילוב של מנהלים בעיצוב מטרות ההכשרה ובביצוע, הטמעה ויישום של התהליך. כמומחי למידה אנו מסייעים, מייעצים ומעצבים פתרון הדרכתי התואם את מאפייני הארגון. אנו נקדם תהליך המתרגם את עקרונות הלמידה לתהליכי ההדרכה ומהם אמצעי ההדרכה המתאימים.