top of page

Achieve Your Goals

 שיפור ביצועים

.העצמת מנהלים ועובדים על ידי: תהליכי הדרכה הנחיה ויעוץ

המומחיות שלנו בהדרכה יוצרת היא לשפר ולשכלל את מיומנויות התקשורת בתהליכי שרות, מכירות, משא ומתן והדרכת מדריכים ומנהלים. צברנו ועבדנו לא מעט עם ארגונים כדי להבין שכל ארגון הוא שונה ולכן אנו מתאימים ביצירתיות את ההדרכה לארגון שלכם.

הפתרונות שנציע הם על סמך היכרות עם פעיליותיכם והתאמה אישית לארגון ולצרכיו אחרי היכרות.

נכין עבורכם: מערך הדרכות ייעודי | נתרגל | נתאמן | נחזור ונטמיע כדי לוודא שהפתרונות "זורמים בדם" של עובדי ומנהלי החברה.

אנו מאמינים בתהליכי עבודה שהמנהלים מעורבים בהם ומובילים אותם באופן פעיל ובהטמעת תהליכי עבודה קודם כל למנהלים ואחר כך לעובדים - מלמעלה כלפי מטה. בשיטה זו הסבירות להצלחת הפעילות גבוהה מאוד וההתערבות בתהליך הנדרשת מאיתנו כחברה חיצונית היא מינימלית.

התוצאות של מעורבות מנהלים פעילה והקטנת התערבות חיצונית משמען עבורכם הקטנת העלויות בפועל, שימור איכותי של הידע הנרכש ואימון של הארגון להיות ארגון לומד ומתקדם באופן עצמאי,הקטנת הצורך בליווי תמידי של מגוון אנשי מקצוע​​.

התלבטנו ובסוף החלטנו לא להוסיף מאמרים וסיכומים בנושא ניהול ושיפור ביצועים, נשאיר את זה לתהליך העבודה שלנו.

bottom of page